Om CPH AIR

For at styrke kulturudvekslingen og etablering af netværk mellem københavnske og udenlandske kunstnere har Københavns Kommune i 2007 etableret et artist in residence program i samarbejde med Fabrikken for Kunst og Design der har fået navnet CPH AIR.

Programmet gør det muligt for kulturaktører i det københavnske kulturliv at invitere udenlandske billedkunstnere og forfattere til at opholde sig og arbejde i Danmark i kortere eller længere perioder. Kulturinstitutioner, udstillingssteder, gallerier, forlag og andre kulturaktører på den københavnske kulturscene kan indstille udenlandske kunstnere til CPH AIR - gerne med henblik på at etablere et samarbejde med kunstnerne under deres ophold i København. På baggrund af indstillingerne træffer en styregruppe under Københavns Kommune afgørelse om, hvem der skal inviteres på et ophold. Programmet gennemføres i et samarbejde med Fabrikken for Kunst og Design, der også varetager de praktiske forhold vedrørende programmet.

For spørgmål vedrørende ansøgningens krav kontakt venligst info@ffkd.dk eller få mere infomation om ansøgningsprocedure under menuen ansøgning.

Læs om ansøgningskrav og -deadlines under Ansøgning. Programmet er booket til og med december 2015. Programmet modtager ikke længere ansøgninger, da Kultur- og Fritidsudvalget har planlagt, at det lukkes fra 2016.